^ขึ้นด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dr.oun123

ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์

รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6007

wanlaya

วัลยา  วงศ์ณรัตน์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6071

ข้อมูลทั่วไป

งานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ลงชื่่อเข้าใช้

สถิติการเข้าชม

136157
วันนี้วันนี้12
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้114
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้539
เดือนนี้เดือนนี้1373
18.207.108.191
รายการ ไฟล์สำหรับดาวน์โหลด
แบบฟอร์มขออนุมัติโครงการส่วนกลาง/คณะ  Download Icon
แบบฟอร์มสรุปโครงการ  Download Icon
แบบฟอร์มระเบียบขอจัดตั้งชมรม  Download Icon
แบบฟอร์มขออนุมัติชมรม  Download Icon
แบบฟอร์มขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร  Download Icon
แบบฟอร์มขอใบรับรองความประพฤติ  Download Icon
 

ติดต่อสอบถามได้ที่ 

อาคารราชนครินทร์  ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

กองพัฒนานักศึกษา โทร 038-500000 ต่อ 6072

งานกิจกรรมนักศึกษา โทร 038-500000 ต่อ 6073

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ/กองทุน กยศ. โทร 038-515018

โทร 038-500000 ต่อ 6074 หรือ6075

โทร 086-3009538

งานอนามัยและสุขาภิบาล  โทร 038-500000 ต่อ 6077

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา โทร 038-500000 ต่อ 6079

ระเบียบ

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยวินัยและการดำเนินงานทางวินัยนักศึกษา

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วย วินัยและการดำเนินการทางวินัยนักศึกษา พศ. 2560

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยกิจกรรมนักศึกษา พ.ศ 2560

ประกาศ

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องการเข้าร่วมกิจกรรมเสริมหลักสูตรของนักศึกษาระดับปริญญาตรี

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เรื่องการงดจัดกิจกรรมรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์เรื่องแนวทางการจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่และประชุมเชียร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ประคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา เรื่องการให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา เรื่องเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา2562

ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในวันซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 2562

ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการถ่ายภาพหมู่บัณธฑิตฯในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร2560-2562

ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยะฐานะบัณฑิตฯในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร2562

ประกาศเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการเสนอให้การแต่งหน้าทำผมบัณฑิตฯประจำปีการศึกษา 2560-2561

ประกาศเรื่องการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศสถาบันราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทราว่าด้วยระเบียบความประพฤติและการแต่งกายนักศึกษา พ.ศ.2541

ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศรายชื่อผู้รับเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียม(คาราเต้-โด)

ประกาศหลักเกณฑ์การให้ทุนการศึกษาโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย

ประกาศผลการจัดหาบริษัททำความคุ้มครองการประกันอุบัติเหตุนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการตัดชุดครุยพร้อมเข็มวิทยฐานะในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้า ทำผมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2559-2560

ข้อบังคับ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ว่าด้วยกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา พ.ศ. 2560