^ขึ้นด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

surakit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุก

รองอธิการบดี

โทร 038 500 000 ต่อ 6007

worapak1

วรภัค  จ้อยจินดา

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6071

ข้อมูลทั่วไป

งานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ลงชื่่อเข้าใช้

สถิติการเข้าชม

299084
วันนี้วันนี้190
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้198
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1102
เดือนนี้เดือนนี้3477
44.213.60.33

คณะผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

doungporn1

รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา

อธิการบดี

surakit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุข

รองอธิการบดี

worapak1 

วรภัค  จ้อยจินดา 

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

@หน่วยงานบริหารงานทั่วไป@

manisa1

มานิสา  มิตรโกสุม

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป

sirilawan

สิริลาวัลย์  แววมะบุตรวรโชติ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

Nirut11

  นิรุธ  หมื่นสุนทร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

@หน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา@

nongae01

วัฒนา  เวศวงศ์ษาทิพย์

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา

benz  

นายกิตติพงษ์  ทับพยุง

นักวิชาการศึกษา

                                                                                                                                                   gee

ปภัชญา  มานะสะสมเงิน

นักวิชาการศึกษา 

@หน่วยงานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ@

prapas

ประภาส  มาดะมัน

ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 jiranan 1 

นันทภัค  สันทนากร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

urarak11

 อุราลักษณ์  นัดพบสุข 

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

@หน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา@

pongsakorn2

พงศกร  สวัสดิ์มาก

รักษาการหัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา    

wannaworn

วรรณพร  คูณเกื้อ 

 นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 

TanaKorn

จ่าสิบตรีธนากร  ทองกล่อม

นักวิชาการศึกษา