^ขึ้นด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dr.oun123

ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์

รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6007

wanlaya

วัลยา  วงศ์ณรัตน์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6071

ข้อมูลทั่วไป

งานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ลงชื่่อเข้าใช้

สถิติการเข้าชม

158708
วันนี้วันนี้76
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้86
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้238
เดือนนี้เดือนนี้1240
44.192.27.11

คณะผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

doungporn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา

อธิการบดี

Dr.oun (2)

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์  ญาณมโนวิศิษฏ์

รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารงานบางคล้า

wanlaya 

วัลยา  วงศ์ณรัตน์  

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

@งานบริหารงานทั่วไป@

nongae01

วัฒนา  เวศวงศ์ษาทิพย์

นักวิชาการศึกษา

sirilawan

สิริลาวัลย์  แววมะบุตรวรโชติ

นักวิชาการศึกษา

@งานกิจกรรมนักศึกษา@

bumrung

บำรุง  ฉิมภาลี

หัวหน้าหน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา

benz

กิตติพงษ์  ทับพยุง

นักวิชาการศึกษา

TanaKorn

ธนากร  ทองกล่อม

นักวิชาการศึกษา

@งานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ@

prapas

ประภาส  มาดะมัน

หัวหน้าหน่วยงานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

jiranan 1

นันทภัค  สันทนากร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (แนะแนว - กยศ.)

urarak

อุราลักษณ์  นัดพบสุข (แนะแนว-กยศ.)

@งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา@

pongsakorn2

พงศกร  สวัสดิ์มาก

หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

gee

ปภัชญา  มานะสะสมเงิน

นักวิชาการศึกษา (งานพยาบาลบางคล้า)

 wannaworn

วรรณพร  คูณเกื้อ

นักวิชาการศึกษา (งานพยาบาลในเมือง)