^ขึ้นด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

surakit

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรกิจ ทองสุก

รองอธิการบดี

โทร 038 500 000 ต่อ 6007

worapak1

วรภัค  จ้อยจินดา

ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6071

ข้อมูลทั่วไป

งานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ลงชื่่อเข้าใช้

สถิติการเข้าชม

299066
วันนี้วันนี้172
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้198
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1084
เดือนนี้เดือนนี้3459
44.213.60.33
หน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับองค์การนักศึกษาภาคปกติ เปิดให้มีการต่ออายุชมรมเก่า
และการขอจัดตั้งชมรมใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 กรกฎาคม 2567 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
NewClub2567
ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิราเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 72 พรรษา
ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบูรณาการและวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
king10 2567
วันที่ 6 กรกฎาคม 2567 เวลา 08.30 น. รองศาสตราจารย์ ดวงพร ภู่ผะกา อธิการบดี เป็นประธานในการเปิดกรวยกระทงดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
"โครงการปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา" วันที่ 28 กรกฎาคม 2567
อ่านรายละเอียดคลิก
Patibattham2567
โครงการพัฒนา Soft Skills ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
Soft Skill 17 23June2567
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา2567 (ระดับมหาวิทยาลัย) ระหว่างวันที่ 10-12 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา กิจกรรมบังคับนักศึกษาใหม่ทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรม  

การแต่งกาย
วันที่ 10 มิถุนายน 2567 ชุดนักศึกษาถูกระเบียบของมหาวิทยาลัย
วันที่ 11 มิถุนายน 2567 เสื้อโปโลคอปกสีขาวหรือเสื้อคอกลมสีขาว /โทนสีขาว กางเกงวอร์ม กางเกงผ้าขายาว รองเท้าผ้าใบ
วันที่ 12 มิถุนายน 2567 เสื้อโปโลคอปก กางเกง วอร์ม กางเกงผ้าขายาว รองเท้าผ้าใบ

NewStudent2567

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 15.00 น. รองศาตราจาย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ
ถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

3 June 2567
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษาอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills แกนนำนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567
เวลา 10.30 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารบางคล้า เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้นำนักศึกษา :
อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนา Soft Skills แกนนำนักศึกษาด้วยกระบวนการวิศวกรสังคม ประจำปีการศึกษา 2567  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
26 28May2567
ขอเชิญนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ "กีฬราชนครินทร์เกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 12 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (บันทึกคะแนนกิจกรรม)
12May2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ โดยงานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ร่วมกับ จ็อบท๊อปกัน ซุปเปอร์เร่ซูเม่ และจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทรา จัดโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 20 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมชั้น5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

20March2567

กองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอเชิญชวนนักศึกษาภาคปกติ ลงคะแนนเสียง เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 9.00-15.00 น
หน่วยเลือกตั้งที่ 1 บริเวณโรงอาหารชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง (คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ /คณะวิทยาการจัดการ)
หน่วยเลือกตั้งที่ 2 ของพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอบางคล้า (คณะครุศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี /คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

6March2567

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกคน
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะครุศาสตร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาถูกระเบียบ
#บันทึกคะแนนกิจกรรม

14Feb2567
บัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่สำเร็จการศึกษา ระหว่างวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564-วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต เพื่อรายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 09.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา ตรวจสอบรายชื่อ http://admission.rru.ac.th/bundit/
check 21012567
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ แจ้งกำหนดการรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564-2565 ในวันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา09.00–15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ อ่านรายละเอียด
21012567

#การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์  วันที่ 6 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางวัฒนา เวศวงศ์ษาทิพย์ ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “การผลิตสื่อประชาสัมพันธ์”  อ่านรายละเอียด

 6 12 2566
ขอเชิญชม “ดนตรีในสวน : H.M. Song อว. บรรเลงเพลงของพ่อ”วันที่ 5 ธันวาคม 2566 เวลา 17.00-20.00น. ณ ลานกิจกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์และ Live Streaming ทางเพจมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา : https://www.facebook.com/rru.ac.th อ่านรายละเอียด

5 12 2566

นที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นางวัลยา  วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา  พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานภายในกองพัฒนานักศึกษา ร่วมเป็นวิทยากรเสวนา เรื่อง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปะ วัฒนธรรม เพื่อพัฒนานักศึกษา  อ่านรายละเอียด

29 12 2566

โครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสืบสานประเพณีลอยกระทง
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสืบสานประเพณีลอยกระทง โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา รวมทั้งผู้นำท้องถิ่น และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมในโครงการ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ต.หัวไทร อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทรา  อ่านรายละเอียด

26 12 2566

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดลงทะเบียนซ่อมเสริมกิจกรรม สำหรับนักศึกษาภาคปกติ รหัส 63 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 และมีกิจกรรมในระบบ ไม่ครบ 22 กิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 5 ธันวาคม 2566

#ตรวจสอบกิจกรรมที่นี่ https://reg.rru.ac.th/

excuses 66

ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและสืบสานประเพณีลอยกระทง วันอาทิตย์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๘.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมพระครูปลัดธรรมนุวัตร ชั้น ๒ โรงอาหารหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า #บันทึกคะแนนกิจกรรม

loykatong66

นางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานภายในกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมกิจกรรม “แสดงพลังร่วมรณรงค์ความปลอดภัยบนท้องถนนให้แก่นักศึกษาและบุคลากร ในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง” อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

20 11 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเปตอง ประเภทคู่ผสม✔️ที่ผ่านการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยฯไปสู่รอบมหกรรม "นนทรีเกมส์" ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

patong2 2566

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 14.30 น. นายประภาส มาดะมัน นางวัฒนา  เวศวงศ์ษาทิพย์ ผู้ประสานงานกีฬามหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน เข้าร่วมประชุมพบกรรมการตัดสิน เพื่อตกลงระเบียบ กติกา ก่อนการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 49 รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง "กาญจน์เกมส์" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 13-17 พฤศจิกายน 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี อ่านรายละเอียด

12 11 2566

วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 10.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี  เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และธูปเทียนเครื่องทองน้อย เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิต  อ่านรายละเอียด

13 10 2566

วันพุธที่ 4 ตุลาคม 2566 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษาและบริหารบางคล้า เป็นประธานในการเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีนักศึกษาภาคปกติ "สารภีเกมส์" ประจำปีการศึกษา 2566  อ่านรายละเอียด

5 10 2566

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2566 คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านรายละเอียด

10 8 2566

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 กองพัฒนานักศึกษาจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

27 07 2566

เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเตรียมการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2566 ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

congra26 7 2566

แจ้งกำหนดการรับบัตรประจำตัวนักศึกษาปีการศึกษา2566โดยธนาคารกรุงไทยสาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันที่ 26-27 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00-16.00 น. ณ อาคารบูรณาการวิชาการ ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์บางคล้า วันที่ 9-10 สิงหาคม 2566 เวลา 9.00-16.00 น. อาคารราชนครินทร์ ชั้น 2 บริเวณหน้าห้องกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง

Student card66

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
วันที่ 21 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมสิริวรปัญญา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม
หมายเหตุ : เฉพาะบัณฑิตรายงานตัวไปแล้วเมื่อวันที่ 17-18 ธันวาคม 2565 คลิกเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

checklist 2023

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 16-18 สิงหาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

congrations2023

การประชุมสัมมนาสมาพันธ์นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 16 ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

20 22 07 2023

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องการให้ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาหลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ ประจำปีการศึกษา 2566 

Tun Temple66

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยบุคลากรทกองพัฒนานักศึกษาโครงการอบรมเรื่องการเสริมสร้างสมรรถนะด้านการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

24 04 2566

เมื่อวัน 11 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.20 น. นางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติ ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานภายในกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะและหน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

11 12 15 66

เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี กิจการนักศึกษาและบริหารงานบางคล้า พร้อมด้วย นางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

10 05 2566

เมื่อวันที่ 3 พ.ค. 2566 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี กิจการนักศึกษาและบริหารงานบางคล้า พร้อมด้วยนางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา และบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 และเข้ารับมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2563 และประจำปี 2564 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 เวลา 07.45 น. อาจารย์ดร.ณัฐปคัลภ์ ญานมโนวิศิษฎ์ รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา และบริหารงานบางคล้า พร้อมด้วยนางวัลยา วงศ์ณรัตน์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา บุคลากรกองพัฒนานักศึกษา ผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์เชิญชวนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ส.ส 2566 (Big Day) ไทยโหวต คนไทยพร้อมใช้สิทธิ์ ณ บริเวณหน้าศาลาจตุรมุข หน้าศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

09 05 2566

03 05 2566

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

20 12 2565

เมื่อวันที่13 ธันวาคม2565เวลา13.30น.อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาศิษย์เก่าสัมพันธ์ และหารายได้ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการคัดเลือกผู้ให้บริการบัณฑิตในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ณ ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษ าชั้น 2 อาคารราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ชมภาพข่าวทั้งหมดคลิก

13 12 2565

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการสึกษา 2565 วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
21 12 2565
โครงการตรวจคัดกรองหาสารเสพติด และป้องปรามไม่ให้มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดในมหาวิทยาลัยฯ
รายละเอียดเพิ่มเติมคลิก
06 12 2565
เมื่อวันที่ 2-3 ธันวาคม 2565 นายพงศกร  สวัสดิ์มาก หัวหน้าหน่วยงานบริการและสวัสดิการนักศึกษา  และ
นางวัฒนา เวศวงศ์ษาทิพย์ รักษาการหัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป  กองพัฒนานักศึกษา เข้าร่วมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” โดยมี
นายพันธ์พงษ์ สวัสดิถาวร เจ้าของเพจรู้เรื่องแปดริ้ว และอาจารย์สุพัฒน์  สุขเกษม รองผู้อำนวยการสำนัก
ส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้  ณ โรงแรม รอยัลฮิลส์ กอร์ฟ รีสอร์ท
แอนด์ สปา จังหวัดนครนายก ดูภาพข่าวทั้งหมดคลิก
2 3 12 2565
บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2562-2563ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต
Study Online64

Study Online64

 เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565 อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและ
ศิษย์เก่าสัมพันธ์และหายรายได้ เป็นประธานในการเปิดโครงการค่ายพัฒนาผู้นำนักศึกษา ณ สีดารีสอร์ท จังหวัดนครนายก

Study Online64

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ยื่นคำร้องผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่
30 ธันวาคม 2565 ในวัน-เวลาราชการ ส่งเอกสารได้ที่กองพัฒนานักศึกษาทั้ง 2 แห่ง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม http://dsd.rru.ac.th/images/File/PDF/SOLDIER63.pdf

Study Online64

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม เปิดโลกกิจกรรม 2022 ประจำปีการศึกษา 2565

วันที่ 21 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 Study Online64

 เมื่อวันอังคาร ที่ 15 พฤศจิกายน 2565นายกิตติพงษ์ ทับพยุง หัวหน้าหน่วยงานกิจกรรมนักศึกษา
กองพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษาภาคปกติ
ทีมวิศวกรสังคม มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ลงพื้นที่ในการรายงานผลการดำเนินงานผลิตภัณฑ์ปลาร้าโยธะกา
ในส่วนของผลิตภัณฑ์น้ำปลาร้าปรุงรส
และรูปแบบผลิตภัณฑ์ของปลาร้าข้าวคั่วให้กับชุมชนตำบลโยธะกา
อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา

Study Online64

ขอแสดงความยินดีกับผู้จัดการทีม/ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาเปตอง ที่ผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบมหกรรม

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

Study Online64

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ร่วมส่งแรงเชียร์ แรงใจให้กับทัพนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขันกีฬา

มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  ครั้งที่ 48  รอบคัดเลือก เขตภาคกลาง

Sport17-21-10-2565

กองพัฒนานักศึกษา เปิดรับสมัครนักกีฬาเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย
แห่งประเทศไทย รอบคัดเลือกเขตภาคกลาง

Study Online64

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้ารับการเสนอให้บริการจำหน่ายดอกไม้และของที่ระลึกในวันซ้อมใหญ่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร

25 29Feb2563

ประจำปีการศึกษา 2561-2562

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม กรุณาจำลำดับที่บัณฑิต (ตรวจสอบและยืนยันรายชื่อ วันที่ 4-15 สิงหาคม 2565 เท่านั้น)

25 29Feb2563

หนังสือแจ้งบัณฑิต เรื่องการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

 25 29Feb2563

 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2565 

25 29Feb2563

ขอเชิญนักศึกษาคณะครุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ราชนครินทร์ บางคล้า 

25 29Feb2563

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ในวันพุธที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ
ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

25 29Feb2563

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ณ วัดบางไทร

อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา

Study Online64

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และค่ายพัฒนาอัตลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2565 คลิก

Study Online64

ขั้นตอนการยื่นกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปีการศึกษา 2565

Study Online64

 

นักศึกษาดาวน์โหลดแบบคำขอกู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา(กยศ.)มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ปีการศึกษา 2565 

Study Online64

สำนักงานจัดหางานจังหวัดฉะเชิงเทราร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และเพจ Sanooksudsud

ขอเชิญชมการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook live : สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา และเพจ Sanooksudsud

ระหว่างวันที่ 9-10 มิถุนายน 2565 

Study Online64

กองพัฒนานักศึกษา ขอเชิญชวนน้องๆ เข้าร่วมโครการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย การใช้ชีวิต

ในสังคมให้สมบูรณ์ ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 "รู้เรื่องสุขภาพดีๆโดนๆ และการใช้ชีวิตอย่างแฮปปี้"

ผ่าน Facebook Live : Sanooksudsud

Study Online64

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมชมและเชียร์กีฬานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564

ระหว่างวันที่ 21-22 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภักราชนครินทร์

Study Online64

ประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เรื่องการให้ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

Study Online64

นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าโครงการปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2565 สแกนที่นี่

Study Online64

 

โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย วันที่ 23 มีนาคม 2565 รูปแบบออนไลน์

Study Online64

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 

Study Online64

ขอเชิญนักศึกษาใช้ลิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2565 แบบออนไลน์

Study Online64

 รับสมัครนายกองค์การนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่14-23 กุมภาพันธ์ 2565

Study Online64
ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมประกวดดาวเดือนมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2564
วันที่ 26 มกราคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

Study Online64

 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระมหาชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันที่ 12 ตุลาคม 2564
ณ ห้องโชคอนันต์

Study Online64

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะแกนนำวิศวกรสังคม
Up Skills เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ระหว่างวันที่ 9-10 ตุลาคม 2564 แบบออนไลน์

Study Online64

คู่มือนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e book) นักศึกษาสามารถ
เข้าไปอ่านได้ที่ : https://online.fliphtml5.com/rxiyn/cbda/ และร่วมสนุกกับทางเพจเพียงเข้าไป
กดรับหนังสือที่ : https://docs.google.com/.../18.../edit...

Study Online64

 งานกิจกรรมนักศึกษากองพัฒนานักศึกษากำหนดจัดตั้งชมรมและต่ออายุชมรม ประจำปีการศึกษา 2564 

  Study Online64

 กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมสัมมนาผู้นำนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
รูปแบบออนไลน์

Study Online64

 

กำหนดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ถึง วันที่ 4 กรกฎคม 2564
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (กิจกรรมบังคับครั้งที่1)
ให้นักศึกษาปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้
1. ชมวิดีทัศน์แนะนำมหาวิทยาลัย พบอธิการบดี รองอธิการบดี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
https://youtu.be/Rl-saJ7ruNI (ep.1)

2. ชมวิดีโอแนะนำกองพัฒนานักศึกษา แนะนำองค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษา
ประจำปีการศึกษา 2564

https://youtu.be/QeyOu8jLpNg (ep.2)
3. ชมวิดีโอแนะนำสถานที่สำคัญในมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และมหาวิทยาลัย
ราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า https://youtu.be/BVLR7l4r5W0 (ep.3)

4. ทำแบบประเมินความพึงพอใจหลังจากการเข้าร่วมกิจกรรมปฐมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564 https://cutt.ly/LmpGeJi

5. ทำแบบทดสอบความรู้หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์
ประจำปีการศึกษา 2564 เพื่อบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษา (กิจกรรมบังคับครั้งที่1)
https://cutt.ly/zmpGizY

teaser https://youtu.be/JPVuTlXFcOU

 30June2021 2

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 30 มิ.ย.2564-วันที่ 4 ก.ค. 2564(กิจกรรมบังคับ)ผ่าน 3 ช่องทาง  ดังนี้

1. http://dsd.rru.ac.th/   2.Line: Student RRU64  3. เพจ : Sanooksudsud

30June2021 1

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่อง งดการเรียนการสอนในชั้นเรียนนักศึกษาภาคปกติ
เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1
ปีการศึกษา 2564 เริ่มวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

Study Online64

นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ เตรียมพบกับกิจกรรมปฐมนิเทศ ออนไลน์ ที่นี่ เร็วๆนี้

OnlineComingZoon64

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  เริื่องการงดจัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ และประชุมเชียร์
ประจำปีการศึกษา 2564

Chree and Freshys64

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ 2564 ในรูปแบบออนไลน์ วันที่ 30มิถุนายน 2564

StdOnline64

นักศึกษาใหม่ภาคปกติ รหัส 64 ขอให้แอดไลน์เข้ากลุ่ม Student RRU64 เพื่อรับทราบข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ จากกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

30June2021

ประกาศ กองพัฒนานักศึกษา งานกองทุน กยศ กรอ มรร. นักศึกษาใหม่ รหัส64ที่ประสงค์จะกู้ทุน
กยศ./กรอ ให้นักศึกษา
แอด Line รับข่าวสาร ด้านล่างนี้

studentlone

มรร.ศูนย์ฉีดวัคซีน โควิด -19 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้รับการประสานจาก รพ.พุทธโสธร
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัด ในการใช้อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมืองฉะเชิงเทรา
เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนนอกสถานที่ สำหรับประชาชนในพื้นที่อำเภอเมือง จ.ฉะเชิงเทรา
Covid19 4

ไขปัญหาคนแพ้อาหารทะเลสามารถฉีดวัคซีนโควิดได้ ข้อมูลดีๆจากหมอพร้อม
https://xn--v3cfbh1bnc7t.com/

Doctor ready3

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เลื่อนเปิดภาคเรียนเป็น วันที่ 5 กรกฎาคม 2564
ให้นักศึกษาใหม่ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564 รายงานตัว วันที่ 28-30 มิถุนายน 2564
(แบบออนไลน์) 
ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ภายในวันที่ 4 กรกฎาคม 2564
สำหรับสาขาวิชาการที่มีจำนวนผู้สมัครเรียน ไม่ถึง 12 คนตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย
ขอให้ดูประกาศจากมหาวิทยาลัย ในวันที่ 22 มิถุนายน 2564  
ติดตามลายละเอียดที่นี่ https://reg.rru.ac.th/

Covid19 3

พระครูปลัด ธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ) เจ้าคณะตำบลบางไผ่และเจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ
อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ปีการศึกษา 2564 จำนวน 83 ทุน  อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

tun830000 64
ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 (กิจกรรมบังคับ)

07042564

(social engineer)

ที่ประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏขอเชิญนักศึกษาร่วมประกวดออกแบบคราสัญลักษณ์
วิศกรสังคม (p30032564)

รับสมัครเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

25 29Feb2563

การแข่งขันกีฬาสารภีเกมส์ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 10-11 มกราคม 2564 ณ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

sarapeegame2021

๑๐ กุมภาพันธ์ วันพระเมตากัลยาณิวัฒนา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ผู้ทรงพระราชทานนามมหาวิทยาลัย "ราชนครินทร์"

10022564

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปี 2564
รอบ 2 
ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 5 มีนาคม 2564 สมัครได้ที่ : http://reg.rru.ac.th/ 
โทรศัพท์ 038 500 000 ต่อ 6420

Newstudent64

การผ่อนผันเข้ารับราชการทหาร ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

สำหรับนักศึกษาที่เกิด พ.ศ.2543

solder64

ขอเชิญนักศึกษาร่วมกิจกรรมจิตอาสา“ปณิธานความดี ทำดีเริ่มได้ที่ใจเรา”ถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ในวันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ วัดทางข้ามน้อย หมู่ที่ ๖ ตำบลหัวไทร
อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

21Oct2020

ประกาศ นักศึกษาชั้นปีที่4 ที่ลงเพิ่มกิจกรรมอาสาไว้ที่เพจ sanooksudsud2 พบกันวันที่ 21
ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. 
ชั้น2 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อ.เมืองฉะเชิงเทรา (การแต่งกาย : ชุดนักศึกษาเรียบร้อย)

21 10 2020

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมโครงการเปิดโลกกิจกรรมและการประกวด FreshyBoy&Girl 

RRU 2020 ณ ห้องประชุมชั้น2 อาคารบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

30092020
ขอเชิญเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน์ วรขัติยราชนารี วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

 20092020

ประกาศเลื่อนการรายงานตัวบัณฑิต จากวันที่ 19-20กันยายน 2563 เป็นวันที่ 3-4 ตุลาคม 2563

3 4 Oct 2020

รายงานตัวบัณฑิต 2563 บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาวันที่ 28 มี.ค. 62 - 26 ก.พ. 63
ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตที่นี่ 

congraturarion63

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์ รองอธิการบดี พร้อมบุคลากรและผู้นำนักศึกษา
เข้ารับมอบเงินทุนการศึกษา จำนวน 500,000 บาท จากพระครูปลัดธรรมานุวัตร (หลวงพ่อช้าง)
เตชปญโญ เจ้าอาวาสวัดจุกเฌอ เจ้าคณะตำบลบางไผ่ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา

tun30

พิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

มรร.เมือง วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ และ มรร.บางคล้า วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓ รายละเอียดกำหนดการ

teacher2020

กำหนดการรายงานตัวบัณฑิต (สำเร็จจการศึกษาวันที่ 28 มีนาคม 2562-26 กุมภาพันธ์ 2563)

19 20Sep2563

กองพัฒนานักศึกษา เปิดรับสมัครชมรมและต่ออายุชมรม เปิดรับสมัครวันที่1-15 สิงหาคม 2563

สนใจขอรับระเบียบการได้ที่กองพัฒนานักศึกษาทั้ง 2 แห่ง   แบบฟอร์มขอจัดตั้งชมรม

club1 15Aug2563

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบรมราชินีนาถ บรมราชชนนี พันปีหลวง วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5

อาคารราชนครินทร์

05082563

 กำหนดการพิธีถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส

 วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

 24072563

การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

(กิจกรรมบังคับ)ให้นักศึกษาปฏิบัติ ดังนี้

1.ศึกษาคลิปวีดีโอ Video Clip ปฐมนิเทศประจำปีการศึกษา 2563

2.เมื่อศึกษาคลิปวีดิโอเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาทำแบบทดสอบเพื่อบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรม

3.ให้นักศึกษาทำแบบประเมินความพึงพอใจ

4.ระยะเวลาในการทำแบบทดสอบ ระหว่างวันที่ 11-17 กรกฎาคม 2563

online11072020

ประกาศเลื่อนกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาออนไลน์

online 

๓ มิถุนายน ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ

พระบรมราชินี

3June2020

ปัจฉิมนิเทศ OnLine นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ประจำปีการศึกษา 2562 

End18 30 2020

ปัจฉิมนิเทศ On Line มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (กิจกรรมบังคับ)
สำหรับนักศึกษารหัส 58 (คณะครุศาสตร์) รหัส 59 (คณะมนุษยศาสตร์ฯ/คณะวิทยาการจัดการ/
คณะวิทยาศาสตร์ฯ/คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม) ให้นักศึกษาทำตามขั้นตอน ดังนี้
1.ศึกษาคลิปวีดิโอ เรื่องเตรียมความพร้อม ก่อนก้าวสู่โลกแห่งการทำงานอย่างมืออาชีพ
“เขียนเรซูเม่ให้ปัง จบใหม่ให้ได้งาน (Super Resume)
” https://www.youtube.com/watch?v=4iDALaa7jhU
2.ศึกษาคลิปวีดิโอ เรื่องการชำระหนี้ กยศ. (กยศ.ชำระง่าย จ่ายสะดวก)
https://www.studentloan.or.th/th/knowledgemedia/1576466403
https://www.studentloan.or.th/th/knowledgemedia/1541400305
3.ศึกษาข้อมูลจากงานทะเบียนและวัดผล http://shorturl.at/KPWZ1
4.เมื่อนักศึกษาดูคลิปวีดีโอจบเรียบร้อยแล้วให้นักศึกษาเข้าไปทำแบบทดสอบความรู้ได้ที่ 
http://shorturl.at/szLO1
5.ทำแบบทดสอบความพึงพอใจ http://shorturl.at/cegq8
6.กำหนดระยะเวลาในการทำแบบทดสอบ (19-31 พ.ค. 2563)

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ รับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในระดับหลักสูตร
ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2563 http://www.shorturl.at/abiM1

 graduagte

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดตลาดออนไลน์ ราชนครินทร์มาเก็ตเพลส
(RRU MARKETPLACE) เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้าและบริการให้กับบุคลากร
นักศึกษา ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ หน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชน ภายใต้ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และร้านค้าหรือบุคคลทั่วไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

rrumarketplace

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เปิดตัว ระบบ รูปแบบออนไลน์ “ RRU to Learn” Learn from
Home “Anytime Anywhere”ขอให้ชาวราชนครินทร์ ก้าวเข้าสู่การจัดการเรียนการสอนออนไลน์
ได้แล้วที่ 
https://www.rrutolearn.com/

rrutolearn

สารจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เรื่องการเรียนการสอนออนไลน์

newrru

ขั้นตอนการเบิกประกันอุบัติเหตุของนักศึกษาภาคปกติ (ทางไปรษณีย์) อ่านรายละเอียด

Accident63

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท ร์ ขอแสดงความยินดีกับ ดร.นฤชล เรือนงาม ผู้อำนวยการ
สำนักงานอธิการบ
ดี ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็ นข้าราชการพลเรือนดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2562

congratulationrru20

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท ร์ รับสมัครบุคคลเข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา
2563 รอบที่ 3 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2563
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

newstudent20

ด้วยความห่วงใยนักศึกษา จากอธิการบดี มรร. เราชาวราชนครินทร์กำลังเผชิญกับความท้าทาย
ครั้งใหม่ ในการจัดการเรียนการสอน อย่างไม่เคยประสบมาก่อน ขอให้กำลังใจ และเสริมแรงใจ
ในการสนับสนุนกันและกัน เพื่อประโยชน์กับนักศึกษาที่จะเป็นบัณฑิตในอนาคตข้างหน้า"

Boss

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ร่วมสนับสนุนแนวทาง Social distancing หยุดการระบาด
พร้อมเปิดระบบเรียนออนไลน์ RRU to Learn รองรับการเปลี่ยนแปลงในยุควิกฤต

rru covid

อาการแบบไหนต้องไปตรวจ Covid-19  ด้วยความปรารถนาดีจากกองพัฒนานักศึกษา

Covid19 1

ประกาศเปลี่ยนแปลงการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563
(รอบ 2) ทุกคณะ(ยกเว้นคณะครุศาสตร์)

cancle rru

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประกาศงดการเรียนการสอน สำหรับนักศึกษาภาคปกติและ
ภาคพิเศษ วันที่18-31 มีนาคม 2563

cancle18 31Mar2020

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรมปจฉิมนิเทศ และงาน Jobfair2020 ในวันที่ 18 

มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

jobfair2020

ขอปฏิบัติสำหรับนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม Activity Show2019 วันที่ 11 มีนคม 2563

covid19

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมกิจกรรม"ปิดโลกกิจกรรม Activit Show" ในวันที่ 11 มีนาคม
2563 ณ ห้องประชุมชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ActivityShow

มหาวิทยาลัยราชภภัฏราชนครินทร์ ยินดีต้อนรับ ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมและคณะ ในวันที่ 9 มีนาคม 2563

9March2020

ขอเชิญเข้าร่วม การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2562

29 30Jan2020

ขอเชิญฟัง ทอล์กโชว์ คนสำราญ งานสำเร็จ โดยอาจารย์จตุพล ชมภูนิช วันที่ 27 พ.ย. 2562

เวลา 13.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

aj.chan

โครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลทั่วประเทศ ครั้งที่ ๑๑ ระหว่างวันที่ 27-29 พ.ย. 2562

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

27 29Nov2019

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม run for love งานวิ่งครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  สมัครวิ่งคลิกที่นี่

runforlove

ขอเชิญนักศึกษาภาคพิเศษ ร่วมกิจกรรมกีฬาสารภีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

5 6 Oct 2019

แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษาภาคปกติ รหัส 62 วันที่ 10 กันยายน 2562

เวลา 09.00-15.00 น. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ /คณวิทยาการจัดการ ณ ห้องโชคอนันต์

เวลา16.00-18.00น. คณะครุศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์ฯ/คณะเทคโนฯ ณ หอประชุมมหาวิทยฯ บางคล้า

student card62

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 

11Sep2019

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติ ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 

techer2019

ขอเชิญนักศึกษาภาคพิเศษ ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 สิงหาคม 2562

เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

11122562

ต่ออายุชมรมเก่า ชมรมใหม่ขอเปิดชมรม ติดต่อได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ทั้ง 2 แห่ง ระหว่างวันที่1-15 สิงหาคม 2562 นี้

1 15Aug2562

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30น.

ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ (นศ.ปี1-3 คณะวิทยาการฯ/คณะมนุษย์ฯ)

7Aug2562

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

26072562

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาในวันที่ 10 ก.ค.2562เวลา13.00น. 

candles10072019

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

1 2July2019

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๙ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์

3June2019 1

เปิดซ่อมกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ รอบสุดท้าย และเพิ่มกิจกรรมจิตอาสา กยศ.

3June2019

เจ้าภาพโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นั้กศึกษา และพิธีลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

30 31may2019

ขอแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

20May2019

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต และกรอกภาวะการมีงานทำ ที่นี

(สำหรับผู้อนุมัติจบ 2 มี.ค.61-15มี.ค.62)

job62

ประกาศเพิ่มกิจกรรมจิตอาสา นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรร.
สำหรับนักศึกษา รหัส 57,58 ที่กิจกรรมยังไม่ครบ 16 กิจกรรม ลงทะเบียน เวลา 09:00 น.
การแต่งกาย:ชุดนักศึกษา

25 26April2019

แจ้งกำหนดการรายงานตัวบัณฑิตประจำปีการศึกษา2560-2561

Bundit18May2019

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 10 เมษายน  2562
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาทิราช

namebuntid62

ระเบียบและการแต่งกายของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Dress62

แจ้งที่จอดรถสำหรับบัณฑิตและญาติบัณฑิต วันที่10 เมษายน 2562new

carpark62

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ วันที่ 27 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

jobfair27032019

ขอเชิญน้องๆนักศึกษาภาคปกติลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา

วันที่ 28 มีนาคม 2562 (อย่าลืมพกบัตรนักศึกษากันนะคะ)

28March2562

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 256 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

14022019

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและการฝึกซ้อมพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Congratulations2562

แจ้งการลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม กีฬาสารภีเกมส์ ของนักศึกษาภาคปกติ

activity

หาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินท ร์ ขอแสดงความยินดีกับนายวัชระ เชยจุ้ย นักศึกษาสาขาวิชา

วิทยาศาสตร ์ทั่วไป ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแด ง (รองชนะเลิศอันดับ2) จากการแข่งขัน

เปตองประเภทชู ทติ้งชาย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไ ทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์"

และขอชื่นชมคณะผู้จัดการทีม  ผู้ฝึกสอน ชมรมเปตองมหาวิทยาลัยราชภัฏ ราชนครินทร์

ที่ได้ช่วยกันดูแลนักกีฬาแล ะสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาไ ด้สำเร็จในครั้งนี้

patong2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสาวิตรี ขันคามโภชน์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) จากการแข่งขันคาราเต้-โด ประเภทต่อสู้

บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” จ.อุบลราชธานี

karatadow2019

ร่วมส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46

"ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

Ubon11 20Jan2019

องค์การนักศึกษา ภาคปกติ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขอเชิญผู้สนใจรวมบริจาคเงิน และ สิ่งของเพื่อมอบแด่น้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า

บ้านลอเรนโซ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

26012019

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสารภีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 23-24 ม.ค. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

(กรุณาพกบัตรนักศึกษาเพื่อเช็คกิจกรรม)

sarapeegame2019

ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

surat

ขอเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยราช ภัฏราชนครินทร์ที่สั่งจองชุ ดครุยกับทางมหาวิทยาลัยไว้  สามารถรับชุดครุยได้แล้ว 

วันที่ 22-23 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09:00 -12:00 น. ณ บริเวณโถงชั้น1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินท ร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเหตุ:โปรดเตรียมบัตรจอง มาด้วย)

22 23Dec2018

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมร้องเพลงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ  วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๗.๓๐ น.ณ บริเวณเสาธง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  การแต่งกาย - บุคลากร-แต่งกายด้วยเสื้อเหลือง

ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา-ชุดนักศึกษา

5Dec2018

ขอเชิญนักศึกษาภาคพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม กีฬาราชนครินทร์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17-18

พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (กรุณาพกบัตรนักศึกษาเพื่อเช็คกิจจกรม)

17 18november2018

แล้วพบกัน เปิดโลกกิจกรรม 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

 freshyboy&girl2018

ขอเชิญน้องๆนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561

ณ โดมกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง

OpenWorld2018

ขอเชิญนักศึกษาภาคพิเศษเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

techer2018

7-11 สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

partime7 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ๑ อัตรา

job16

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (กำหนดการ)

เวลา ๐๘.๐๐ น. นักศึกษาคณะครุศาสตร์/คณะเทคโนโลยีอุตา่หกรรม มรร.บางคล้า

เวลา ๑๓.๐๐ น. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ/คณะสมุษยศาสตร์ฯ มรร.เมือง

30082561

งานกิจกรรมนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาสนใจเปิดชมรม 14 ส.ซค.-15 ก.ย.2561นี้

club14Aug 15Sep2018

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

08082561

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Bast02082018

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

28082561

ขอเชิญนักศึกษาร่วมโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ 

25072561

ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ

19082561

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

24072018

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเวทีสร้างสรร์ ศิลปะ วัฒนธรรมราชนครินทร์ รายละเอียด

Art15082018

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2561

science2018

logo agd61

กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

1 3Aug2018

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้า ทำผมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559-2560

make up

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต และกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ คลิก

job61

กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตประจำปี 2561

congra2561

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

job11

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 14 มีนาคม 2561

 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชครินทร์

jobfair2018

ขอเชิญนักศึกษาเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561

(กรุณาพกบัตรนักศึกษาด้วยค่ะ)  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

14022018

หนดการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

Congratulations2 6March2017

  ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และทีมงานองค์การบริหารนักศึกษาร่วมทำบุญปีใหม่ (กองพัฒนานักศึกษา)

newyear2018

 ประกาศ!! นักศึกษาร่วมกิจกรรมกีฬาสารภีเกมส์กรุณาพกบัตรเพื่อเช็คกิจกรรมด้วยค่ะ

 student card

ประกาศรับสมัครนักกีฬา เพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยฯ สนใจสมัครได้ที่

กองพัฒนานักศึกษาในเมือง/บางคล้า วันนี้-8 ธ.ค.60

19 23 02 2018

ขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์ 9 รูป 

วันที่ 30 พ.ย.60 ณ ลานโดมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ในเมือง)

30 11 2017

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมสวดมนต์บทสวดโพชฌังคปริตร

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธิเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

23November2017

ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายใน สารภีเกมส์ 2017 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560

(อย่าลืมพกบัตรนักศึกษาเพื่อเช็คกิจกรรม)

sarapeegame2017

ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ณ สถาบันการพลศึกษา จ.ชลบุรี !!

sport13 17No2017

ขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมกีฬาสารภีเกมส์

ประจำปีการศึกษา 2560 (กรุณาพกบัตรนักศึกษาด้วยค่ะ)

20 21Dec2017

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมเคารพธงชาติ วันที่ 28 กันยายน 2560

trirong

ขอเชิญนักศึกษาภาคพิเศษร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2560 (7ต.ค.2560 ณ ห้องประชุมชั้น5

อาคารราชนครินทร์)

techer5 oct 2017

กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา วันที่ 30 กันยายน 2560

Quality

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง มีความประสงค์รับสมัครครูจำนวนหลายอัตรา รายละเอียด

ptt

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม 2017 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5

อาคารราชนครินทร์ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

OpenWorld2017

ขอเชิญชมและเชียร์การประกวด Freshyboys&Girls 2017 16 ส.ค. 2560 10.00 น.เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาราชนครินทร์

บริษัทแลคตาซอย จำกัด มหาชน มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรจำนวนมาก

Lactasoy

บริษัทแคชแวน เมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงานหลายอัตรา

OgOM4fISMC

รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาช่วยรับบริจากสิ่งของช่วยน้ำท่วม

Volunteer

ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 9 สิงหาคม2560 

 10Aug2017

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

king10

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดไผ่ขวาง

candle5 7 2017

กองพัฒนานักศึกษาร่วมรณรงค์รับน้องอย่างสร้างสรรค์

get fresh

ประกาศจากงานกิจกรรมนักศึกษา เรื่องต่ออายุชมรมนักศึกษาภาคปกติ ด่วน!!

RenewClub

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

techer2017

ขอเชิญนักศึกษาภาคพิเศษ ประกวดร้องเพลง ชิงเงินรางวัลและถ้วยอธิการบดี

sing10 2017

กำหนดการลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาราชนครินทร์เกมส์ (นักศึกษาภาคพิเศษ)

 check10 11

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ ราชนครินทร์เกมส์ (นักศึกษาภาคพิเศษ)

10 11june2017

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ "เดินตามรอยเท้าพ่อ ก้าวต่ออย่างมั่นใจ มุ่งสู่ฝันอันมั่นคง" กับ เบส อริพมพ์

 Bast26062017

ประกาศ!!เปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าหอพัก

dormitory

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

24 26 may 2016

กยศ. ประกาศเปิดระบบการกู้ยืมภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

Loan22062017

กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Congratulations2017

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนเทศ และกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย

jobfairs

ประกาศ!!เปิดซ่อมกิจกรรมสำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีสุดท้าย

Repair activities

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

score8 03 2017

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00น.

8 03 2017

ขอเชิญร่วมพิธีเททอง หล่อพระหลวงพ่อพุทธโสธร ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

9March2017

อแสดงความยินดีกับ นางสาวขวัญฤทัย  ไกลกลาง นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ที่รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันคาราเต้โด

รุ่นน้ำหนัก 68 กิโลกรัม จาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44

 karatadow

ขอแสดงความยินดีกับพันจ่าโทอดิเทพ  ศรีเทพ นักศึกษาสาขาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญทองแดง 

จากการแข่งขันเรือพายกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

boat

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมฟัง
เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก โดย พระครูปลัดธีรเดช 
วัดทุ่งเศรษฐี กรุงเทพมหานคร

22 Feb 2016

ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคปกติ สารภีเกมส์

31 1 FEB 2016

ขอเชิญร่วมโครงการรานครินทร์ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

Flood

โรบินสันฉะเชิงเทราเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก

Robinson

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา  2559

techer26112016

ด่วน!!สำหรับนักศึกษาที่จะผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

solder

ขอเชิญร่วมจุดเทียนแสดงความไว้อาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

26102016

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ 

King9 9

ประกาศผล FreshyBoy&Girl2016

freshyboy&girl2016

ขอเชิญชมฟรีคอมเสิร์ต จากหนุ่มกะลา ณ ห้องประชุมชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

numkala

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2559

club5 2016

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2559

techer8 15 10 2016

ประกาศรายชื่อชมรม 2559 ที่ต่ออายุและชมรมที่ขอจัดตั้ง

club2016jpg

ประกาศเรื่องการต่ออายุชมรมนักศึกษาภาคปกติ 2559

club59

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559

 Congratulations2016 1

ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

mom2016

ประกาศจากงาน กยศ. กำหนดส่งเอกสารรายเก่าต่อเนื่อง

Loan29and1

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ 2559

newstudent1

แจ้งแนวปฏิบัติอาจารย์และนักศึกษาภาคพิเศษ

28 29may2559

รารางการแข่งขันกีฬาราชนครินทร์เกมส์

time28 29may2016

กีฬานักศึกษาภาคพิเศษ  ราชนครินทร์เกมส์

28 29may2016

กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558

Congratulations59

ประกาศด่วน!!เรื่องการเช็คกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ

dsd2016

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

23march2016

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอคง์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

kkt25march2016

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ชิงทุนการศึกษา
http://www.pda.or.th/gofurtherscholarship/

Ford comedu

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์กีฬาสารภีเกมสื กีฬานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

sarapeegame3

ด่วน!!! ประกาศรับสมัครนักกีฬามหาวิทยาลัย

sport rru

เปิดโลกกิจกรรม 2015 พบกับมินิคอนเสิร์ต sweet mullet วันที่ 30 ก.ย. 58 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

30 10 2015

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การประกวดดาว-เดือน จากตัวแทนดาว-เดือนทั้ง 5 คณะ

FreshyboyGirl2015

อบรมหัวหน้ากลุ่มเรียน "คุณธรรมก้าวนำ  กิจกรรมก้าวหน้า"

26 10 2015

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาหอพักร่วมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1

Aerobic Dance

ระกาศรายชื่อชมรมที่ได้รับการอนุมัติรอบแรก และประชุมพร้อมกันวันที่16 ก.ย.58เวลา13.00น. ณห้องประชุมสุมลวรรณ  

Club 2015

พิธีฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

19 08 2015

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

22 24 07 2015

‪‎‎ชาวราชนครินทร์ยินดีต้อนรับทัพนักกีฬาจากทั้ง5มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาตร์ภาคกลาง

1517454 349815315210722 408920785695674980 n

ร่วมเชียร์ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์‬ ‪‎บางปะกงเกมส์‬

10985068 349157445276509 212147879000928990 o

‪‎เช็คกิจกรรมสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา‬ ‪‎ปีการศึกษา2558‬ ‪คณะครุศาสตร์‬

10455661 348108548714732 5741535977474371470 n