^ขึ้นด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dr.oun

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์

รองอธิการบดีพัฒนานักศึกษาฯ

โทร 038 500 000 ต่อ 6007

wanlaya

วัลยา  วงศ์ณรัตน์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6071

ข้อมูลทั่วไป

งานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ลงชื่่อเข้าใช้

สถิติการเข้าชม

294538
วันนี้วันนี้109
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้152
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้1012
เดือนนี้เดือนนี้1559
44.221.73.157

-ทุนการศึกษาของสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี 2566

-ทุนการศึษาจากกองทุนการศึกษาหลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ ประจำปีการศึกษา 2566

-ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษากองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา ประจำปี 2565

-ทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัะฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

-การให้ทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2564 (นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป)

-การให้ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษา หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ ประจำปีการศึกษา2564 (นักศึกษาชั้นปี 1)

-การให้ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษา หลวงพ่อช้าง เตชปญฺโญ ประจำปีการศึกษา 2564

-ทุนการศึกษาจากกองทุนการศึกษาพระครูปลัดรณชัย เตชปญฺโญ (หลวงพ่อช้าง) 2563

-ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา จากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา 

-ทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี2563

-ทุนจากสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2563 

-ทุนการศึกษาจากกองทุนส่งเสริมและพัฒนากิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี2562

-ทุนการศึกษาภายใต้ DUO-Thailand Fellowship Programme ประจำปีการศึกษา 2562

-ทุนการศึกษาสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2559

-ทุนมูลนิธิตั้งเช็กกิม(บริษัท นานมี  จำกัด)

-ทุนการศึกษามูลนิธิทวี  บุญยเกต ประจำปี2559

-ทุนการศึกษาโตชิบา  ครั้งที่  27  ระดับปริญญาตรี

-ทุนการศึกษา Go Further Innovator 2015

-ทุนมูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

-ทุนมูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประจำปีการศึกษา 2558

-ทุนการศึกษามูลนิธินิวัตไกรฤกษ์ ประจำปีการศึกษา 2558 

-ทุนมูลนิธิป๋อเต็กตึ๊ง ประจำปี 2558

-มอบเงินทุนมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้า เพื่อเยาวชนในพระบรมราชูปถัมภ์

-ทุนมูลนิธิตั้งเซ็กกิม

-ทุนมูลนิธิช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลน ในพระบรมราชินูปถัมภ์

-ทุนการศึกษามูลนิธิทิสโก้ เพื่อการกุศล

-งานสัมมนาเรื่องทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตเรีย