^ขึ้นด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dr.oun

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์

รองอธิการบดีพัฒนานักศึกษาฯ

โทร 038 500 000 ต่อ 6007

wanlaya

วัลยา  วงศ์ณรัตน์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6071

ข้อมูลทั่วไป

งานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ลงชื่่อเข้าใช้

สถิติการเข้าชม

295869
วันนี้วันนี้136
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้144
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้280
เดือนนี้เดือนนี้3524
3.227.240.72

-มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

-บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

-สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครหลักสูตรเอกชล 42 แบงค็อก แก่นิสิตนักศึกษา

-กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น กำหนดคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

-คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่และให้ทุนการศึกษาปีการศึกษา 2561

-สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561

-ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทยจีน ประจำปีการศึกษา 2559-2560