^ขึ้นด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dr.oun

อาจารย์ ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์

รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6007

wanlaya

วัลยา  วงศ์ณรัตน์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6071

ข้อมูลทั่วไป

งานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ลงชื่่อเข้าใช้

สถิติการเข้าชม

180248
วันนี้วันนี้11
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้121
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้350
เดือนนี้เดือนนี้2233
3.214.224.207

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เปิดรับสมัครหลักสูตรเอกชล 42 แบงค็อก แก่นิสิตนักศึกษา

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศญี่ปุ่น กำหนดคัดเลือกบุคคลเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้แบบออนไลน์ ประจำปีการศึกษา 2564

คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาใหม่และให้ทุนการศึกษาปีการศึกษา 2561

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561

ทุนการศึกษาของรัฐบาลจีนภายใต้ข้อตกลงความร่วมมือด้านการศึกษาไทยจีน ประจำปีการศึกษา 2559-2560