^ขึ้นด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

AjTeerayut

อาจารย์ธีรยุทธ จันทร์เขียว

รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา

โทร 081-9826810

wanlaya

วัลยา  วงศ์ณรัตน์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

โทร 038-500000 ต่อ 6070
มือถือ 081-7722343

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ลงชื่่อเข้าใช้

สถิติการเข้าชม

50636
วันนี้วันนี้66
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้123
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้581
เดือนนี้เดือนนี้1895
23.20.157.174

คณะผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

Chancellor

รศ.ดร.วิภาภรณ์  บุญยงค์

อธิการบดี

AjTeerayut

อาจารย์ธีรยุทธ  จันทร์เขียว

รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา

 @งานบริหารงานทั่วไป@

wanlaya 

วัลยา  วงศ์ณรัตน์  

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

leek

สิทธินี  หริ่งรอด

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

tu

สุภาพิชย์  ไคยฤทธิ์

นักวิชาการศึกษา

nongae

วัฒนา  เวศวงศ์ษาทิพย์

นักวิชาการศึกษา

sirilawan

สิริลาวัลย์  แววมะบุตรวรโชติ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

@งานกิจกรรมนักศึกษา@

bumrung

บำรุง  ฉิมภาลี

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

benz

กิตติพงษ์  ทับพยุง

นักวิชาการศึกษา

@งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา@

prapas

ประภาส  มาดะมัน

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

m

พุทธวัตร์  อ่ำผึ้ง

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ(แนะแนว-กยศ.)

jiranan

จีรนันท์  สันทนากร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (แนะแนว - กยศ.)

urarak

อุราลักษณ์  นัดพบสุข (แนะแนว-กยศ.)

pongsakorn

พงศกร  สวัสดิ์มาก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

gee

ปภัชญา  มานะสะสมเงิน

นักวิชาการศึกษา (งานพยาบาลบางคล้า)

tiw 

วรรณพร  คูณเกื้อ

นักวิชาการศึกษา (งานพยาบาลในเมือง)