^ขึ้นด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dr.oun123

ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์

รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6007

wanlaya

วัลยา  วงศ์ณรัตน์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6071

ข้อมูลทั่วไป

งานบริการแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ลงชื่่อเข้าใช้

สถิติการเข้าชม

128088
วันนี้วันนี้100
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้68
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้521
เดือนนี้เดือนนี้2259
34.204.193.85

ณะผู้บริหารและบุคลากรกองพัฒนานักศึกษา

doungporn

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร  ภู่ผะกา

อธิการบดี

dr.oun

ดร.ณัฐปคัลภ์  ญาณมโนวิศิษฏ์

รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา

 @งานบริหารงานทั่วไป@

wanlaya 

วัลยา  วงศ์ณรัตน์  

หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

tu

สุภาพิชย์  ไคยฤทธิ์

นักวิชาการศึกษา

nongae

วัฒนา  เวศวงศ์ษาทิพย์

นักวิชาการศึกษา

sirilawan

สิริลาวัลย์  แววมะบุตรวรโชติ

นักวิชาการศึกษา

@งานกิจกรรมนักศึกษา@

bumrung

บำรุง  ฉิมภาลี

หัวหน้างานกิจกรรมนักศึกษา

benz

กิตติพงษ์  ทับพยุง

นักวิชาการศึกษา

TanaKorn

ธนากร  ทองกล่อม

นักวิชาการศึกษา

@งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา@

prapas

ประภาส  มาดะมัน

หัวหน้างานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

m

พุทธวัตร์  อ่ำผึ้ง

นักแนะแนวการศึกษาและอาชีพ(แนะแนว-กยศ.)

jiranan 1

นันทภัค  สันทนากร

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (แนะแนว - กยศ.)

urarak

อุราลักษณ์  นัดพบสุข (แนะแนว-กยศ.)

pongsakorn

พงศกร  สวัสดิ์มาก

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

gee

ปภัชญา  มานะสะสมเงิน

นักวิชาการศึกษา (งานพยาบาลบางคล้า)

tiw 

วรรณพร  คูณเกื้อ

นักวิชาการศึกษา (งานพยาบาลในเมือง)