^ขึ้นด้านบน

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Dr.oun123

ดร.ณัฐปคัลภ์ ญาณมโนวิศิษฏ์

รองอธิการบดีกิจการนักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6007

wanlaya

วัลยา  วงศ์ณรัตน์

ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา

โทร 038 500 000 ต่อ 6071

งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา

งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

ลงชื่่อเข้าใช้

สถิติการเข้าชม

121603
วันนี้วันนี้80
เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้86
สัปดาห์นี้สัปดาห์นี้224
เดือนนี้เดือนนี้1522
18.206.48.142

แจ้งกำหนดการรับบัตรนักศึกษาภาคปกติ รหัส 62 วันที่ 10 กันยายน 2562

เวลา 09.00-15.00 น. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ /คณวิทยาการจัดการ ณ ห้องโชคอนันต์

เวลา16.00-18.00น. คณะครุศาสตร์/คณะวิทยาศาสตร์ฯ/คณะเทคโนฯ ณ หอประชุมมหาวิทยฯ บางคล้า

student card62

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 

11Sep2019

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติ ร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562 

techer2019

ขอเชิญนักศึกษาภาคพิเศษ ร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 11 สิงหาคม 2562

เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

11122562

ต่ออายุชมรมเก่า ชมรมใหม่ขอเปิดชมรม ติดต่อได้ที่งานกิจกรรมนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

ทั้ง 2 แห่ง ระหว่างวันที่1-15 สิงหาคม 2562 นี้

1 15Aug2562

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดี สมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 12.30น.

ณ หอประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์ (นศ.ปี1-3 คณะวิทยาการฯ/คณะมนุษย์ฯ)

7Aug2562

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จ

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

26072562

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษาในวันที่ 10 ก.ค.2562เวลา13.00น. 

candles10072019

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

1 2July2019

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 

วันจันทร์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๙ น. ณ ห้องประชุมชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์

3June2019 1

เปิดซ่อมกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ รอบสุดท้าย และเพิ่มกิจกรรมจิตอาสา กยศ.

3June2019

เจ้าภาพโครงการอบรมประกันคุณภาพการศึกษาแก่นั้กศึกษา และพิธีลงนามความร่วมมือทาง

วิชาการด้านการประกันคุณภาพการศึกษา

30 31may2019

ขอแสดงความอาลัย พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรี และรัฐบุรุษ

20May2019

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต และกรอกภาวะการมีงานทำ ที่นี

(สำหรับผู้อนุมัติจบ 2 มี.ค.61-15มี.ค.62)

job62

ประกาศเพิ่มกิจกรรมจิตอาสา นักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 25-26 เมษายน 2562 ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มรร.
สำหรับนักศึกษา รหัส 57,58 ที่กิจกรรมยังไม่ครบ 16 กิจกรรม ลงทะเบียน เวลา 09:00 น.
การแต่งกาย:ชุดนักศึกษา

25 26April2019

แจ้งกำหนดการรายงานตัวบัณฑิตประจำปีการศึกษา2560-2561

Bundit18May2019

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรวันที่ 10 เมษายน  2562
ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาทิราช

namebuntid62

ระเบียบและการแต่งกายของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Dress62

แจ้งที่จอดรถสำหรับบัณฑิตและญาติบัณฑิต วันที่10 เมษายน 2562new

carpark62

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ วันที่ 27 มีนาคม 2562

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

jobfair27032019

ขอเชิญน้องๆนักศึกษาภาคปกติลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา

วันที่ 28 มีนาคม 2562 (อย่าลืมพกบัตรนักศึกษากันนะคะ)

28March2562

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏ 
ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 256 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

14022019

กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรและการฝึกซ้อมพิธีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

Congratulations2562

แจ้งการลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรม กีฬาสารภีเกมส์ ของนักศึกษาภาคปกติ

activity

หาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนายวัชระ เชยจุ้ย นักศึกษาสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง (รองชนะเลิศอันดับ2) จากการแข่งขัน

เปตองประเภทชูทติ้งชาย กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 46 "ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์"

และขอชื่นชมคณะผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอน ชมรมเปตองมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ที่ได้ช่วยกันดูแลนักกีฬาและสามารถคว้าเหรียญรางวัลมาได้สำเร็จในครั้งนี้

patong2019

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสาวิตรี ขันคามโภชน์

นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 (เหรียญทองแดง) จากการแข่งขันคาราเต้-โด ประเภทต่อสู้

บุคคลหญิง รุ่นน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

ครั้งที่ 46 “ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์” จ.อุบลราชธานี

karatadow2019

ร่วมส่งใจเชียร์ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 46

"ราชภัฏอุบลราชธานีเกมส์" ระหว่างวันที่ 11-20 มกราคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี

Ubon11 20Jan2019

องค์การนักศึกษา ภาคปกติ ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ขอเชิญผู้สนใจรวมบริจาคเงิน และ สิ่งของเพื่อมอบแด่น้องๆ สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า

บ้านลอเรนโซ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี

26012019

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสารภีเกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561

ระหว่างวันที่ 23-24 ม.ค. 2561 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

(กรุณาพกบัตรนักศึกษาเพื่อเช็คกิจกรรม)

sarapeegame2019

ขอเชิญร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยพายุปาบึก โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

surat

ขอเชิญบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ที่สั่งจองชุดครุยกับทางมหาวิทยาลัยไว้  สามารถรับชุดครุยได้แล้ว 

วันที่ 22-23 ธันวาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09:00 -12:00 น. ณ บริเวณโถงชั้น1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการมหาวิทยาลัย

ราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา (หมายเหตุ:โปรดเตรียมบัตรจองมาด้วย)

22 23Dec2018

ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ร่วมกิจกรรมร้องเพลงเคารพธงชาติ และร้องเพลงชาติ  วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๑

เวลา ๐๗.๓๐ น.ณ บริเวณเสาธง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  การแต่งกาย - บุคลากร-แต่งกายด้วยเสื้อเหลือง

ของมหาวิทยาลัย นักศึกษา-ชุดนักศึกษา

5Dec2018

ขอเชิญนักศึกษาภาคพิเศษเข้าร่วมกิจกรรม กีฬาราชนครินทร์เกมส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 17-18

พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (กรุณาพกบัตรนักศึกษาเพื่อเช็คกิจจกรม)

17 18november2018

แล้วพบกัน เปิดโลกกิจกรรม 3 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

 freshyboy&girl2018

ขอเชิญน้องๆนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561

ณ โดมกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ อ.เมือง

OpenWorld2018

ขอเชิญนักศึกษาภาคพิเศษเข้าร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

techer2018

7-11 สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ มีความประสงค์รับสมัครพนักงานจำนวนมาก

partime7 11

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีความประสงค์รับโอนข้าราชการ ๑ อัตรา

job16

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติเข้าร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ (กำหนดการ)

เวลา ๐๘.๐๐ น. นักศึกษาคณะครุศาสตร์/คณะเทคโนโลยีอุตา่หกรรม มรร.บางคล้า

เวลา ๑๓.๐๐ น. นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ/คณะสมุษยศาสตร์ฯ มรร.เมือง

30082561

งานกิจกรรมนักศึกษา เปิดรับสมัครนักศึกษาสนใจเปิดชมรม 14 ส.ซค.-15 ก.ย.2561นี้

club14Aug 15Sep2018

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

08082561

กิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

Bast02082018

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

28082561

ขอเชิญนักศึกษาร่วมโครงการเราทำความดีด้วยหัวใจ 

25072561

ขอเชิญศิษย์เก่าและผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการและวิชาชีพ

19082561

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และนักศึกษา ร่วมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

24072018

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเวทีสร้างสรร์ ศิลปะ วัฒนธรรมราชนครินทร์ รายละเอียด

Art15082018

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอเชิญร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติประจำปี 2561

science2018

logo agd61

กำหนดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

1 3Aug2018

ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการแต่งหน้า ทำผมบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปีการศึกษา 2559-2560

make up

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต และกรอกแบบสอบถามภาวะการมีงานทำ คลิก

job61

กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตประจำปี 2561

congra2561

ประกาศรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา

job11

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ในวันที่ 14 มีนาคม 2561

 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชครินทร์

jobfair2018

ขอเชิญนักศึกษาเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2561

(กรุณาพกบัตรนักศึกษาด้วยค่ะ)  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

14022018

หนดการฝึกซ้อมบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร  คลิกเพื่ออ่านรายละเอียด

Congratulations2 6March2017

  ขอเชิญผู้บริหาร บุคลากร และทีมงานองค์การบริหารนักศึกษาร่วมทำบุญปีใหม่ (กองพัฒนานักศึกษา)

newyear2018

 ประกาศ!! นักศึกษาร่วมกิจกรรมกีฬาสารภีเกมส์กรุณาพกบัตรเพื่อเช็คกิจกรรมด้วยค่ะ

 student card

ประกาศรับสมัครนักกีฬา เพื่อคัดเลือกเป็นนักกีฬามหาวิทยาลัยฯ สนใจสมัครได้ที่

กองพัฒนานักศึกษาในเมือง/บางคล้า วันนี้-8 ธ.ค.60

19 23 02 2018

ขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็น

พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระสงฆ์ 9 รูป 

วันที่ 30 พ.ย.60 ณ ลานโดมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (ในเมือง)

30 11 2017

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วมสวดมนต์บทสวดโพชฌังคปริตร

ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธิเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี

23November2017

ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬาภายใน สารภีเกมส์ 2017 ระหว่างวันที่ 21-22 ธันวาคม 2560

(อย่าลืมพกบัตรนักศึกษาเพื่อเช็คกิจกรรม)

sarapeegame2017

ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้กับนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัย

แห่งประเทศไทยรอบคัดเลือก ณ สถาบันการพลศึกษา จ.ชลบุรี !!

sport13 17No2017

ขอเชิญผู้บริหารคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมกิจกรรมกีฬาสารภีเกมส์

ประจำปีการศึกษา 2560 (กรุณาพกบัตรนักศึกษาด้วยค่ะ)

20 21Dec2017

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมเคารพธงชาติ วันที่ 28 กันยายน 2560

trirong

ขอเชิญนักศึกษาภาคพิเศษร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2560 (7ต.ค.2560 ณ ห้องประชุมชั้น5

อาคารราชนครินทร์)

techer5 oct 2017

กองพัฒนานักศึกษาจัดอบรมประกันคุณภาพการศึกษาให้กับนักศึกษา วันที่ 30 กันยายน 2560

Quality

โรงเรียนกำเนิดวิทย์ จ.ระยอง มีความประสงค์รับสมัครครูจำนวนหลายอัตรา รายละเอียด

ptt

ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเปิดโลกกิจกรรม 2017 วันที่ 16 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5

อาคารราชนครินทร์ เวลา 08.30 น.เป็นต้นไป

OpenWorld2017

ขอเชิญชมและเชียร์การประกวด Freshyboys&Girls 2017 16 ส.ค. 2560 10.00 น.เป็นต้นไป

ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาราชนครินทร์

บริษัทแลคตาซอย จำกัด มหาชน มีความประสงค์รับสมัครบุคลากรจำนวนมาก

Lactasoy

บริษัทแคชแวน เมเนจเม้นท์ จำกัด ในเครือไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มีความประสงค์รับสมัครงานหลายอัตรา

OgOM4fISMC

รับสมัครนักศึกษาจิตอาสาช่วยรับบริจากสิ่งของช่วยน้ำท่วม

Volunteer

ขอเชิญร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 9 สิงหาคม2560 

 10Aug2017

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

king10

ขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาร่วมพิธีถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดไผ่ขวาง

candle5 7 2017

กองพัฒนานักศึกษาร่วมรณรงค์รับน้องอย่างสร้างสรรค์

get fresh

ประกาศจากงานกิจกรรมนักศึกษา เรื่องต่ออายุชมรมนักศึกษาภาคปกติ ด่วน!!

RenewClub

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติร่วมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

techer2017

ขอเชิญนักศึกษาภาคพิเศษ ประกวดร้องเพลง ชิงเงินรางวัลและถ้วยอธิการบดี

sing10 2017

กำหนดการลงชื่อเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาราชนครินทร์เกมส์ (นักศึกษาภาคพิเศษ)

 check10 11

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคพิเศษ ราชนครินทร์เกมส์ (นักศึกษาภาคพิเศษ)

10 11june2017

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ "เดินตามรอยเท้าพ่อ ก้าวต่ออย่างมั่นใจ มุ่งสู่ฝันอันมั่นคง" กับ เบส อริพมพ์

 Bast26062017

ประกาศ!!เปิดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าหอพัก

dormitory

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

24 26 may 2016

กยศ. ประกาศเปิดระบบการกู้ยืมภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๐

Loan22062017

กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตประจำปี 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

Congratulations2017

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนเทศ และกิจกรรมนัดพบแรงงานย่อย

jobfairs

ประกาศ!!เปิดซ่อมกิจกรรมสำหรับนักศึกษาภาคปกติชั้นปีสุดท้าย

Repair activities

ผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ

score8 03 2017

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00น.

8 03 2017

ขอเชิญร่วมพิธีเททอง หล่อพระหลวงพ่อพุทธโสธร ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

9March2017

อแสดงความยินดีกับ นางสาวขวัญฤทัย  ไกลกลาง นักศึกษาสาขาวิชาเคมี ที่รับรางวัลเหรียญเงิน จากการแข่งขันคาราเต้โด

รุ่นน้ำหนัก 68 กิโลกรัม จาการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยครั้งที่ 44

 karatadow

ขอแสดงความยินดีกับพันจ่าโทอดิเทพ  ศรีเทพ นักศึกษาสาขาการจัดการ ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง และเหรียญทองแดง 

จากการแข่งขันเรือพายกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44

boat

ขอเชิญพุทธศาสนิกชน คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาร่วมฟัง
เทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก โดย พระครูปลัดธีรเดช 
วัดทุ่งเศรษฐี กรุงเทพมหานคร

22 Feb 2016

ขอเชิญชมและเชียร์การแข่งขันกีฬานักศึกษาภาคปกติ สารภีเกมส์

31 1 FEB 2016

ขอเชิญร่วมโครงการรานครินทร์ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยภาคใต้

Flood

โรบินสันฉะเชิงเทราเปิดรับสมัครพนักงานจำนวนมาก

Robinson

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา  2559

techer26112016

ด่วน!!สำหรับนักศึกษาที่จะผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

solder

ขอเชิญร่วมจุดเทียนแสดงความไว้อาลัยและร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี

26102016

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ หาที่สุดมิได้ 

King9 9

ประกาศผล FreshyBoy&Girl2016

freshyboy&girl2016

ขอเชิญชมฟรีคอมเสิร์ต จากหนุ่มกะลา ณ ห้องประชุมชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

numkala

ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันเปิดโลกชมรม ประจำปีการศึกษา 2559

club5 2016

ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูนักศึกษาภาคปกติประจำปีการศึกษา 2559

techer8 15 10 2016

ประกาศรายชื่อชมรม 2559 ที่ต่ออายุและชมรมที่ขอจัดตั้ง

club2016jpg

ประกาศเรื่องการต่ออายุชมรมนักศึกษาภาคปกติ 2559

club59

กำหนดการฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2559

 Congratulations2016 1

ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

mom2016

ประกาศจากงาน กยศ. กำหนดส่งเอกสารรายเก่าต่อเนื่อง

Loan29and1

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ภาคปกติ 2559

newstudent1

แจ้งแนวปฏิบัติอาจารย์และนักศึกษาภาคพิเศษ

28 29may2559

รารางการแข่งขันกีฬาราชนครินทร์เกมส์

time28 29may2016

กีฬานักศึกษาภาคพิเศษ  ราชนครินทร์เกมส์

28 29may2016

กำหนดการรายงานตัวบัณฑิตเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2558

Congratulations59

ประกาศด่วน!!เรื่องการเช็คกิจกรรมนักศึกษาภาคปกติ

dsd2016

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติชั้นปีสุดท้ายเข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

23march2016

ขอเชิญนักศึกษาภาคปกติไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกอคง์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

kkt25march2016

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดคลิปวิดีโอสั้น ชิงทุนการศึกษา
http://www.pda.or.th/gofurtherscholarship/

Ford comedu

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์กีฬาสารภีเกมสื กีฬานักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

sarapeegame3

ด่วน!!! ประกาศรับสมัครนักกีฬามหาวิทยาลัย

sport rru

เปิดโลกกิจกรรม 2015 พบกับมินิคอนเสิร์ต sweet mullet วันที่ 30 ก.ย. 58 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์

30 10 2015

ขอเชิญร่วมชมและเชียร์การประกวดดาว-เดือน จากตัวแทนดาว-เดือนทั้ง 5 คณะ

FreshyboyGirl2015

อบรมหัวหน้ากลุ่มเรียน "คุณธรรมก้าวนำ  กิจกรรมก้าวหน้า"

26 10 2015

ขอเชิญบุคลากรและนักศึกษาหอพักร่วมเต้นแอโรบิคเพื่อสุขภาพ ครั้งที่ 1

Aerobic Dance

ระกาศรายชื่อชมรมที่ได้รับการอนุมัติรอบแรก และประชุมพร้อมกันวันที่16 ก.ย.58เวลา13.00น. ณห้องประชุมสุมลวรรณ  

Club 2015

พิธีฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

19 08 2015

กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

22 24 07 2015

‪‎‎ชาวราชนครินทร์ยินดีต้อนรับทัพนักกีฬาจากทั้ง5มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาตร์ภาคกลาง

1517454 349815315210722 408920785695674980 n

ร่วมเชียร์ทัพนักกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์‬ ‪‎บางปะกงเกมส์‬

10985068 349157445276509 212147879000928990 o

‪‎เช็คกิจกรรมสำหรับนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา‬ ‪‎ปีการศึกษา2558‬ ‪คณะครุศาสตร์‬

10455661 348108548714732 5741535977474371470 n