ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต แถวที่ ลำดับที่
พิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร วันที่ 10 เมษายน 2562

"แจ้งบัณฑิตพร้อมกันบริเวณจุดนัดพบก่อนข้ามสะพาน เวลา 14.00 น."

อัพเดทข้อมูลรายชื่อเมื่อ 9 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น.
แถวที่ ลำดับที่ ชื่อ ปริญญา