กำหนดการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร และกำหนดการฝึกซ้อมบัณฑิต

ตรวจสอบรายชื่อบัณฑิต(หมายเหตุ:ยังไม่ตัดรายชื่อบัณฑิตที่ไม่มารายงานตัวและไม่ประสงค์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)

การแต่งกายของบัณฑิต

ข้อควรปฏิบัติของบัณฑิต

แผนผังที่นั่งบัณฑิตพิธี(ในห้องประชุม)

แผนผังจุดพักรอบัณฑิต

รายชื่อบัณฑิตตัดแถว AB-ปริญญาตรี(รับจริง)new

รายชื่อบัณฑิตตัดแถว AB-ป.โท ป.เอก(รับจริงnew